dimecres, juliol 23, 2014

Provisió d'una plaça de tènic/a mig de Serveis a la Comunitat, laboral, concurs de mèrits.

Per descarregar instància [Click aquí]

Oferta de treball [Click aquí]

Bases de la convocatòria [Click aqui]

Decret Provisional d'admesos i exclosos [Click aquí]

Decret Definitiu d'admesos i exclosos [Click aquí]

Modificació bases tècnic/a Serveis a la Comunitat. Anunci sobre publicació de la modificació de les bases que han de regir el procés selectiu d’un tècnic/a de Serveis a la Comunitat, grup A-2, en règim laboral, mitjançant contracte d’obra o servei. Veure anunci oficial al BOP en format PDF

Resultats Finals del procés. [Format PDF. Clic aquí]

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (acta tribunal qualificador.pdf)acta tribunal qualificador.pdf[Acta Tribunal qualificador del procés]23 Kb

Segueix-nos a Facebook i a Twitter

Aquest web està gestionat i actualitzat per l'Àrea de Premsa de l'Ajuntament. Restem a la vostra disposició per rebre els vostres suggeriments, aportacions i propostes de millora. Ens trobareu a l'edifici de l'Ajuntament (primera planta) o ens podeu adreçar un mail a premsa@guixols.cat, o al telèfon 609 75 35 85 (P.Carreras)  quan ho considereu oportú.-