El Cartipàs, organització municipal

 L'Ajuntament s'organitza en TRES grans àrees municipals a banda de l'Alcaldia:
 
Cadascuna d'aquestes àrees té un responsable polític que les organitza, dirigeix i coordina, amb la delegació i suport de la resta dels regidors de Govern.
Alcaldia (Sr. Carles Motas i López)

1.Àrea d'Atenció a les Persones (Sr. Jordi Vilà i Vilà)
2.Àrea de Territori (Sr. Josep Saballs Balmaña)
3.Àrea d'Economia i Organització (Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats)
 


L'Alcaldia recau en Carles Motas i López.
Conserva les competències i atribucions que per llei no són susceptibles de delegació i les de matèria de planificació urbanística.
 
1. Àrea d'Atenció a les Persones, dirigida i coordinada per Sr. Jordi Vilà i Vilà
 
Amb la delegació de:
Educació: Sr. Josep Ramon Llobet i Poal
Esports: Sr. David Oliveras i Sala
Joventut: Sr. David Oliveras i Sala
Esdeveniments de Ciutat: Sra. Georgina Linares i Albertí
Acció Social i Habitatge: Sra. Laura Serrano i Gálvez
Envelliment Actiu: Sra. Fina Cosp i Iglesias
Cultura i Patrimoni: Sr. Jordi Vilà i Vilà
Transició Nacional: Sra. Georgina Linares i Albertí
 
2. Àrea de Territoris, dirigida i coordinada per Sr. Josep Saballs i Balmaña
 
Amb la delegació de:
Gestió, disciplina urbanística i llicències: Sr. Josep Saballs i Balmaña
Projectes d'obres municipals: Sr. Josep Saballs i Balmaña
Serveis Municipals: Sra. Laura Aiguaviva i Carreras
Manteniment de la Ciutat: Sr. Salvador Calabuig i Serra
 
 
3. Àrea d'Economia i organització, dirigida i coordinada per Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats
 
Amb la delegació de:
Règim intern i Hisenda: Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats
Recursos Humans: Sra. Sílvia Romero i Quesada | Substituïda per JM Muñoz Ayats
Seguretat Ciutadana: Sr. Jordi Vilà i Vilà
Turisme i desenvolupament econòmic: Sr. Salvador Calabuig i Serra
Activitat econòmica i projectes estratègics: Sra. Sílvia Romero i Quesada | Substituïda per Salvador Calabuig
 

 Documents relacionats (format PDF)

2015-06-30 Ple Municipal. Acta del Ple. Consultar (format PDF)
Les retribucions durant el mandat 2011-2015 [enllaç directe. Document de Juliol 2011]

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits