Ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Assenyalament:
 
1a Convocatòria 26/05/2016 a les 20:00 hores
2a Convocatòria 30/05/2016 a les 20:00 hores
 
 
I. PART RESOLUTIVA:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR
2.- AIXECAR LA DISCREPÀNCIA I AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER
L’OBLIGACIÓ DE L’APORTACIÓ DE L’EXERCICI 2015 AL CONSORCI DE LES
DRASSANES DE BARCELONA
3.- SOL·LICITUD AL MINISTERI D'HISENDA I D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE
LA REPOSICIÓ DEL 100% DE LA TAXA DE REPOSICIÓ D'EFECTIUS DE LA POLICIA
LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
4.- MOCIÓ PER A LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA POPULAR DEL PARLAMENT I
CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES
5.- MOCIÓ SOBRE LA REBAIXA DE L'IVA EN ELS PRODUCTES D'HIGIENE I
PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT
6.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA POBRESA
ENERGÈTICA I L'EMERGÈNCIA HABITACIONAL
7.- MOCIÓ PER DECLARAR EL MUNICIPI DE SANT FELIU DE GUIXOLS ZONA LLIURE
DE PARADISOS FISCALS
8.- MOCIÓ SOLIDÀRIA PEL DRET DE DECIDIR I DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS
INVESTIGATS PER LA AUDIÈNCIA NACIONAL
9.- MOCIÓ DE PROPOSTA DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT A L’ENTORN DE 4
ESCOLES DE LA CIUTAT
10.- PROPOSICIONS URGENTS
 
II. PART DE CONTROL:
11.- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
MOROSITAT (1r. TRIMESTRE 2016)
12.- DONAR COMPTE DEL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL (PMP-G)
SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT (1r.TRIMESTRE 2016)
13.- DONAR COMPTE DELS ESTATS EXECUCIO PRESSUPOST 2016 (1r. TRIMESTRE
2016). OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ
14.- DONAR COMPTE DE LA CREACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DE
L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1 TC 081/2016 UTILLATGE,MAQUINÀRIA I ALTRES
EINES
15.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN
I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
16.- PRECS I PREGUNTES.

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits