Convocatòria de Ple extraordinari

Assenyalament:

1a Convocatòria 11/10/2018 a les 13.30 hores
2a Convocatòria 15/10/2018 a les 13.30 hores


D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convido a la sessió extraordinària de Ple que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

ORDRE DEL DIA:

1-ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE LA SENYORA SÍLVIA ROMERO QUESADA COM A REGIDORA I SOL·LICITUD DE LA CREDENCIAL DEL NOU REGIDOR (X20180300048)

L’alcalde
Carles Motas i López

Sant Feliu de Guíxols, 8 d'octubre de 2018

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits