dimecres, juliol 23, 2014

La veu del cant gregorià es retroba amb les parets mil.lenàries del Monestir

 

Una missa cantada en gregorià va fer que el dissabte 12 de maig les pedres de l'església de Santa Maria dels Àngels recordessin la relacío mútua entre el temple i el cant monòdic que parteix de l'oració. La força dels textos, base primera del cant, van inundar d'espiritualitat -i serenor- el recinte.
L'església va quedar amb els bancs plens.
Sota el títol "Sentim les pedres mil.lenàries", es va celebrar una missa vespertina avançada de dissabte, referent al 5è diumenge de Pasqua, amb la Schola Gregoriana de Catalunya. La part final es va fer amb el cor de la pròpia parròquia, que va congeniar perfectament bé les dues tonalitats. El programa general era : 19.30 vespres cantades, 20.00 Missa 'Vocem Jucunditatis', pròpia del dia i a les 20.45 Petit recital d'himnes i antífones.

Segueix-nos a Facebook i a Twitter

Aquest web està gestionat i actualitzat per l'Àrea de Premsa de l'Ajuntament. Restem a la vostra disposició per rebre els vostres suggeriments, aportacions i propostes de millora. Ens trobareu a l'edifici de l'Ajuntament (primera planta) o ens podeu adreçar un mail a premsa@guixols.cat, o al telèfon 609 75 35 85 (P.Carreras)  quan ho considereu oportú.-