divendres, març 27, 2015

Informacions

Selecció de Projectes per exposar al Pati de l'Ajuntament

Cultura, Art, Activitats, Espectacles

EDICIÓ 2015

Els artistes locals i les associacions de la ciutat que desitgin exposar la seva obra o els seus treballs, en el Pati de l’Ajuntament, han de presentar una sol·licitud amb el PROJECTE EXPOSITIU, les IMATGES de les obres en format CD o fotografies, el currículum i un dossier de treballs anteriors.
Per accedir a la convocatòria han de mostrar la seva vinculació amb la Ciutat, haver-hi nascut, estar-hi empadronat.

A partir de les sol·licituds rebudes es farà un calendari d’exposicions quinzenals.

Presentació del projecte del 23 de març al 10 d’abril de 2015 a l’OIAC, Ajuntament . Plaça Mercat, 6-9 de Sant Feliu de Guíxols.

Les bases “EXPOSICIONS DELS ARTISTES LOCALS I ASSOCIACIONS AL PATI DE L’AJUNTAMENT 2015” es poden consultar a través de la pàgina web: guixols.cat o bé es poden recollir a l’OIAC.

SELECCIÓ DE PROJECTES DELS ARTISTES LOCALS / ASSOCIACIONS DE LA CIUTAT PER PARTICIPAR EN LES EXPOSICIONS AL PATI DE L’AJUNTAMENT. EDICIÓ 2015

1.- Objecte de la convocatòria:
Programa d’exposicions al Pati de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per part d’artistes locals o associacions de la ciutat.

2.- Destinataris:
Les associacions i els artistes que puguin mostrar la seva vinculació amb la ciutat. Associacions que estiguin en el registre d’associacions i els artistes que acreditin ser nascuts a Sant Feliu de Guíxols, o tenir-hi fixada la seva residència . S’acreditarà amb la documentació corresponent i per currículum.

3.- Objectius:
Es donarà a conèixer l’obra dels artistes que ho desitgin així com els projectes d’exposicions que realitzin les associacions de la ciutat.

4.- Requisits.
La selecció dels projectes es farà a partir de les propostes rebudes, i segons disponibilitat de calendari

5.- Criteris per a la valoració de les propostes:
La selecció de les propostes es farà a partir dels projectes rebuts.
Es valorarà la qualitat dels projectes i especialment l’interès que pot generar a la Ciutat, així com que l’obra no hagi estat exposada en la mateixa anualitat.

6.- Requisits de la documentació per presentar:
Per participar en la selecció cal entrar una sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (o modalitats que estableix la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, art. 38.4); degudament complimentada.
Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud. En el cas de les associacions acreditar estar en el registre d’associacions.
Projecte: dossier que detalli el concepte del treball que es vol mostrar i l’esquema gràfic de l’exposició.

Currículum d’artista / treballs que mostrin el desenvolupament de l’associació
Dates de presentació: del 23 de març al 10 d’abril de 2015.

7.- Selecció dels projectes
Es nomenarà una comissió que serà qui farà la selecció de les propostes d’exposició i el calendari d’exposicions al Pati de l’Ajuntament per al proper 2015.

8.- Característiques de les exposicions:
Les exposicions tindran una durada de quinze dies, de dilluns a diumenge.
El muntatge de l’exposició anirà a càrrec del propi artista o persones de l’associació, segons normativa aprovada en el contracte.
El servei de vetlla de l’exposició anirà a càrrec de l’artista o persones de l’associació, en horari comercial, aquest horari contempla l’obertura de la sala el matins i les tardes tant en els laborables com en els festius. En cap cas es podrà mantenir l’exposició tancada a les tardes i caps de setmana.
L’Ajuntament no es farà responsable de les obres que estan exposades, en cas que l’artista o persona responsable de l’exposició vulgui tramitar una assegurança, aquesta anirà al seu càrrec.
L’artista es compromet a lliurar una obra a la Ciutat, la qual quedarà dipositada al fons d’art municipal.

9.- la difusió de les exposicions:
L’Ajuntament es farà càrrec de les edicions gràfiques de l’exposició: editarà un llibret amb el recull de totes les exposicions de la campanya, així com cartells i invitacions.
També farà difusió de les exposicions als mitjans de comunicació, així com a les agendes municipals, la web guixols.cat i Ràdio Sant Feliu.

10.- Termini de resolució:
La selecció de les propostes es farà pública el dia 20 d’abril de 2015. Es podrà consultar a través de la pàgina web: guixols.cat o a través del telèfon 972 82 01 67.
El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i acceptació d’aquestes bases.

   

Pàgina 1 de 134

Segueix-nos a Facebook i a Twitter

Telèfon de l'Ajuntament  - Centraleta 972 32 70 00 - Telèfon de Turisme 972 82 00 51