divendres, gener 30, 2015

Informacions

Presentació del Punt d’Informació de la Mediació de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en conveni amb l’Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya

Actualitat General

El passat 28 de gener es va presentar a Sant Feliu de Guíxols el Punt d'Informació de Mediació de Conflictes  (el primer a Catalunya amb aquesta nomenclatura), que pretén establir la mediació com a mètode de resolució de conflictes familiars i civils en general, a través del servei. La mediació és un mètode pacífic de gestió de conflictes en què un tercer fa possible que les persones parlin, reflexionin i cerquin de forma conjunta una solució vàlida, responsable i útil per a tothom.Estarà ubicat a les dependències de l’Ajuntament de Sant Feliu, en el Centre cívic de Vilartagues. Per tal de poder contactar amb el servei cal trucar al 972 82 01 01, i es donarà hora per ser atès. El servei serà prestat directament per professionals de la mediació de conflictes membres de l’ Associació ACDMA i homologats. Habitualment els dies de trobada acostumaran a ser els dijous, a la tarda (amb excepcions si es dóna el cas).

La persona mediadora és un/a professional amb titulació universitària i amb una formació específica en resolució de conflictes establerta per llei. Facilita el diàleg, la cooperació i l'assoliment d'acords plenament consensuats.

Quins avantatges té la mediació de conflictes?
-Permet i facilita la comunicació entre les persones.
-Les persones prenen el protagonisme i el control en la gestió de les seves diferències.
-S’obtenen bons resultats en un 80% dels casos i els acords són més estables.
-Les solucions s’aborden de manera més personal en un espai confidencial que facilita la reflexió, l’escolta i el respecte.
-És un procés àgil, amb una bona gestió emocional i que es pot iniciar en qualsevol moment: abans, durant i després de qualsevol procés judicial.
-Estalvia llargs processos contenciosos judicials de resultats incerts.
-El resultat és un acord privat vinculant que es pot elevar a públic per mitjà del notari o del jutjat, sempre de mutu acord.

En quins àmbits i quines situacions pot ser útil la mediació?
En les relacions familiars. En les separacions de matrimonis o parelles de fet, per arribar a acords sobre les conseqüències de la ruptura i el benestar dels fills. En les relacions entre germans, avis i néts, pares i fills, oncles i nebots o altres familiars.
En la convivència ciutadana.
Per superar i prevenir les dificultats de convivència (sorolls, fums, espai públic…)
En l’àmbit civil i mercantil. Per arribar a acords sobre discrepàncies derivades de contractes, herències, activitats mercantils o reclamacions per danys.
En l’àmbit penal. Per facilitar acords de reparació a favor de la víctima que satisfacin la seves necessitats de ser compensada pels danys soferts.
En l’àmbit educatiu. Per educar en el diàleg i la gestió pacífica de les diferències.
En l’àmbit organitzacional. Per facilitar la consecució d’objectius compartits, la confiança i el bé comú.
En general. En qualsevol situació en la que sorgeixi un problema entre dues o més persones, la mediació ajuda a trobar la millor resposta.

Les funcions del PIM seran:
a) Informar sobre la possibilitat de dur a terme la mediació
b) Orientar i atendre a les persones interessades en la mediació
c) Informar dels valors, els avantatges, els principis i les característiques de la mediació
d) Informar que tot el procés d’orientació i informació, també anomenat PRE-MEDIACIÓ, és gratuït per a la ciutadania. Alhora s’informarà del cost del procés de mediació en el cas que aquesta sigui viable, les parts la sol•licitin i la MEDIACIÓ pròpiament dita s’iniciï.
e) Informar al ciutadà sobre la possibilitat de gaudir de la gratuïtat de la Mediació. En aquest cas se l’adreçarà al SOJ3 que es correspongui, per que rebi la informació i si s’escau, tramitin la petició de Asistencia a la Justícia Gratuïta (AJG).

Què és l’Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA? www.acdma.org

L’Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya, ACDMA, creada l’any 1993, consta inscrita al Registre General d´Associacions amb el núm. 14.469 L’any 2009 es va constituir en associació professional a l´empara de la Llei 7/2006 de 31 de maig, de l´exercici de les professions titulades i dels col•legis professionals. És una entitat, sense ànim de lucre, acreditada en l’àmbit de la mediació per la Generalitat de Catalunya en virtut del Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

   

Pàgina 1 de 131

Segueix-nos a Facebook i a Twitter

Telèfon de l'Ajuntament  - Centraleta 972 32 70 00 - Telèfon de Turisme 972 82 00 51