dissabte, juliol 26, 2014

La Biblioteca modifica els seus horaris

Cultura, Art, Activitats, Espectacles

A partir del proper 19 de març, s'aplicarà un canvi d'horaris per una millora del servei en la Biblioteca Octavi Viader i Margarit. La modificació afectarà, només, les tardes però no al total d'hores d'atenció al públic. Els horaris de matí continuaran sent els mateixos, mentre que l’horari de tarda passarà a ser de 16:30 a 20:30 hores.

D'aquesta manera, l'equipament queda amb els següents horaris: de dilluns a dissabte, de 10 a 13:30 hores i de dilluns a divendres, de 16:30 a 20:30 hores.

Com fins ara, els serveis de préstec i Internet s’interrompran 15 minuts abans de l’hora de tancament, és a dir, a les 13:15 i a les 20:15 hores. Així mateix, s’ha de tenir en compte que les sessions amb els ordinadors de la Biblioteca es distribuiran de la següent manera: de 16:30 a 17 h (no admet reserves), de 17 a 18 h (admet reserves), de 18 a 19 h (admet reserves), de 19 a 20 h (admet reserves) i de 20 a 20:15 h (no admet reserves).
 

 

Segueix-nos a Facebook i a Twitter

Aquest web està gestionat i actualitzat per l'Àrea de Premsa de l'Ajuntament. Restem a la vostra disposició per rebre els vostres suggeriments, aportacions i propostes de millora. Ens trobareu a l'edifici de l'Ajuntament (primera planta) o ens podeu adreçar un mail a premsa@guixols.cat, o al telèfon 609 75 35 85 (P.Carreras)  quan ho considereu oportú.-