dissabte, abril 18, 2015

pro2
1 - Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
2 - Rehabilitació i equipaments dels elements col·lectius dels edificis
3 - Provisió d'equipaments per a l'us col·lectiu
4 - Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
5 - Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
6 - Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments
7 - Desenvolupament de programes per a una millora social, urbanística i econòmica del barri
8 - Accessibilitat i supresió de barreres arquitectòniques

Pla de Barris

Projecte d'intervenció integral del Barri del Puig
Eixample de llevant

El Projecte d’Intervenció Integral del Barri del Puig – Eixample de Llevant de Sant Feliu de Guíxols és un pla de revitalització i dinamització de tot el barri del Puig i d’una part de l’Eixample de Llevant, per tal que surti de l’estancament i regressió en el qual  es troba, i recuperi la seva centralitat, com a part vital del nucli urbà consolidat. El projecte comprèn dues grans línies d’actuació:

 • Actuacions urbanístiques que comportin tant una millora sensible de les condicions generals d’habitabilitat al barri, com donar rellevància a determinants eixos –Garrofers/Nou del Garrofer, Santa Magdalena, Sol- i espais –Plaça de Puig, antics Safarejos, plaça d’Alabric- per convertir-los en punts de referència dels propis habitants del barri i del conjunt dels guixolencs.
 • Actuacions econòmico-socials per dotar el projecte del fort component social necessari per tractar els problemes existents, i promoure una implicació directa dels protagonistes d’aquest procés: els veïns. Des d’aquesta perspectiva, els programes de treball són molt diversos i abracen tant objectius d’abast general com específic; tant d’atenció a persones residents com per atracció de nova població i inversió privada.

El Projecte d’Intervenció Integral del Barri del Puig – Eixample de Llevant està finançat al 50% per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i al 50% per la Generalitat de Catalunya, segons la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Enllaç Generalitat de Catalunya – Pla de Barris.

logos

Segueix-nos a Facebook i a Twitter

Telèfon de l'Ajuntament  - Centraleta 972 32 70 00 - Telèfon de Turisme 972 82 00 51

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.94 MB
Application afterInitialise: 0.045 seconds, 5.49 MB
Application afterRoute: 0.095 seconds, 8.21 MB
Application afterDispatch: 0.211 seconds, 15.78 MB
Application afterRender: 0.354 seconds, 19.74 MB

Memory Usage

20830112

Queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 't9ehio9o78ir0va36bc3i3o7o6'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1429398310' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 't9ehio9o78ir0va36bc3i3o7o6'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 't9ehio9o78ir0va36bc3i3o7o6','1429399990','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT a.id
    FROM jos_content AS a
    WHERE a.state = 1
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up < '2015-04-18 23:33:10')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down > '2015-04-18 23:33:10')
    ORDER BY a.publish_up DESC
    LIMIT 15
 8. SELECT c.publish_up
    FROM jos_content AS c
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = c.id
    WHERE c.state = 1
    AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up < '2015-04-18 23:33:10')
    AND (c.publish_down > '2015-04-18 23:33:10' OR c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00')
    ORDER BY c.publish_up DESC
    LIMIT 1
 9. SELECT COUNT(c.id)
    FROM jos_content AS c
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = c.id
    WHERE c.state = 1
    AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up < '2015-04-18 23:33:10')
    AND (c.publish_down > '2015-04-18 23:33:10' OR c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00')
    ORDER BY c.publish_up DESC
    LIMIT 1
 10. SELECT a.id
    FROM jos_content AS a
    WHERE a.state = 1
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up < '2015-04-18 23:33:10')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down > '2015-04-18 23:33:10')
    AND a.publish_up > '2015-04-17 11:23:06'
    ORDER BY a.publish_up DESC
 11. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 12. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 13. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1150)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 14. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 15. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 3699
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-04-18 23:33:10' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-04-18 23:33:10' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 16. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='3699'
 17. SELECT created_by, sectionid, catid
    FROM jos_content
    WHERE id='3699'
 18. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_attachments
    WHERE parent_id='3699'
    AND published='1'
    AND parent_type='com_content'
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1150 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SELECT `configValue`, `configKey`
    FROM `jos_sobi2_config`
 21. SELECT COUNT(*)
    FROM `jos_menu`
    WHERE `id` = 1150
    AND `link` LIKE '%com_sobi2%'  
    AND `published` = '1'
 22. SELECT `id`
    FROM `jos_menu`
    WHERE `link` LIKE '%index.php?option=com_sobi2%'
    AND `type` = 'component'
    AND `published` = '1'
    LIMIT 1
 23. SELECT *
    FROM jos_menu
    WHERE id = '1156'
 24. SELECT *
    FROM `jos_sobi2_language`
    ORDER BY `sobi2Lang`
 25. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_on_approve_text'
    AND `sobi2Lang` = 'catalan')
 26. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_on_approve_text'
    AND `sobi2Lang` = 'english')
 27. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_on_approve_title'
    AND `sobi2Lang` = 'catalan')
 28. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_on_approve_title'
    AND `sobi2Lang` = 'english')
 29. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_on_submit_text'
    AND `sobi2Lang` = 'catalan')
 30. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_on_submit_text'
    AND `sobi2Lang` = 'english')
 31. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_on_submit_title'
    AND `sobi2Lang` = 'catalan')
 32. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_on_submit_title'
    AND `sobi2Lang` = 'english')
 33. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_on_update_text'
    AND `sobi2Lang` = 'catalan')
 34. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_on_update_text'
    AND `sobi2Lang` = 'english')
 35. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_on_update_title'
    AND `sobi2Lang` = 'catalan')
 36. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_on_update_title'
    AND `sobi2Lang` = 'english')
 37. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_payments_text'
    AND `sobi2Lang` = 'catalan')
 38. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_payments_text'
    AND `sobi2Lang` = 'english')
 39. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_payments_title'
    AND `sobi2Lang` = 'catalan')
 40. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_payments_title'
    AND `sobi2Lang` = 'english')
 41. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_on_renew_text'
    AND `sobi2Lang` = 'catalan')
 42. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_on_renew_text'
    AND `sobi2Lang` = 'english')
 43. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_on_renew_title'
    AND `sobi2Lang` = 'catalan')
 44. SELECT `description`
    FROM `jos_sobi2_language`
    WHERE (`langKey` = 'email_on_renew_title'
    AND `sobi2Lang` = 'english')
 45. SELECT `configValue`
    FROM `jos_sobi2_config`
    WHERE (`configKey` = 'checkReferer'
    AND `sobi2Section` = 'editForm')
 46. SELECT `configValue`
    FROM `jos_sobi2_config`
    WHERE (`configKey` = 'needToConfirmNew'
    AND `sobi2Section` = 'editForm')
 47. SELECT configValue, configKey
    FROM jos_sobi2_config
    WHERE `sobi2Section` = 'sobi_sef'
 48. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-04-18 23:33:10' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-04-18 23:33:10' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (cc.id=444)
    AND f.content_id IS NULL  
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created ASC

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

Cap

Untranslated Strings Designer

Cap