diumenge, febrer 07, 2016

pro2
1 - Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
2 - Rehabilitació i equipaments dels elements col·lectius dels edificis
3 - Provisió d'equipaments per a l'us col·lectiu
4 - Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
5 - Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
6 - Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments
7 - Desenvolupament de programes per a una millora social, urbanística i econòmica del barri
8 - Accessibilitat i supresió de barreres arquitectòniques

Pla de Barris

Projecte d'intervenció integral del Barri del Puig
Eixample de llevant

El Projecte d’Intervenció Integral del Barri del Puig – Eixample de Llevant de Sant Feliu de Guíxols és un pla de revitalització i dinamització de tot el barri del Puig i d’una part de l’Eixample de Llevant, per tal que surti de l’estancament i regressió en el qual  es troba, i recuperi la seva centralitat, com a part vital del nucli urbà consolidat. El projecte comprèn dues grans línies d’actuació:

  • Actuacions urbanístiques que comportin tant una millora sensible de les condicions generals d’habitabilitat al barri, com donar rellevància a determinants eixos –Garrofers/Nou del Garrofer, Santa Magdalena, Sol- i espais –Plaça de Puig, antics Safarejos, plaça d’Alabric- per convertir-los en punts de referència dels propis habitants del barri i del conjunt dels guixolencs.
  • Actuacions econòmico-socials per dotar el projecte del fort component social necessari per tractar els problemes existents, i promoure una implicació directa dels protagonistes d’aquest procés: els veïns. Des d’aquesta perspectiva, els programes de treball són molt diversos i abracen tant objectius d’abast general com específic; tant d’atenció a persones residents com per atracció de nova població i inversió privada.

El Projecte d’Intervenció Integral del Barri del Puig – Eixample de Llevant està finançat al 50% per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i al 50% per la Generalitat de Catalunya, segons la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Enllaç Generalitat de Catalunya – Pla de Barris.

logos

Segueix-nos a Facebook i a Twitter | Telèfon de l'Ajuntament  - Centraleta 972 32 70 00 - Telèfon de Turisme 972 82 00 51