Preinscripció escolar curs 2018-2019 Sant Feliu de Guíxols

_________________________________________________________________________________________

Web de referència de la Generalitat de Catalunya preinscripcio.gencat.cat

Descarregar díptic informatiu aquí

_________________________________________________________________________________________

Dates de preinscripció per Educació infantil, primària i secundària obligatòria

• Del 13 al 24 d’abril de 2018

Preinscripcions: als centres escollits en primera opció o a l’Oficina Municipal d’Escolarització.


Dates de matriculació (confirmació de plaça) per a infantil, primària i ESO

• Del 21 al 27 de juny de 2018: Educació infantil, primària i 1r d’ESO

• Del 25 al 29 de juny de 2018: 2n, 3r i 4t d’ESO

• Del 5 al 7 de setembre de 2018: Alumnes d’ESO pendents d’exàmens de setembre

 

Portes obertes i Actes informatius als centres

L’equip directiu de les escoles us convida als actes que es duran a terme a cadascun dels centres, els dies i hores que es detallen tot seguit:

ESCOLA ARDENYA
Dilluns, 9 d’abril a les 15.00 h (després de la sessió informativa, portes obertes)

ESCOLA MN. BALDIRI I REIXACH
Divendres, 6 d’abril a les 15.00 h (posteriorment portes obertes i visita a l’escola/parvulari)

ESCOLA L’ESTACIÓ
Dimecres, 4 d’abril a les 17.00 h (posteriorment visita al parvulari)

ESCOLA GAZIEL
Dijous, 5 d’abril a les 15.15 h (després de la sessió informativa, portes obertes)

FUNDACIÓ COR DE MARIA – SANT JOSEP
EDIFICI COR DE MARIA
Dimarts, 10 d’abril a les 16.00 h portes obertes (posteriorment la sessió informativa)
EDIFICI SANT JOSEP
Dijous, 12 d’abril a les 16.00 h portes obertes (posteriorment la sessió informativa)

INSTITUT SANT ELM
Dijous, 5 d’abril a les 19.00 h (Dissabte, 7 d’abril d’11 a 13 h portes obertes)

INSTITUT SANT FELIU
Dimarts, 10 d’abril a les 20.00 h (a les 19.00 h portes obertes)

 

Horaris de preinscripció per Infantil, Primària i ESO del 13 al 24 d’abril de 2018

Preinscripcions: als centres escollits en primera opció o a l’Oficina Municipal d’Escolarització.

Oficina Municipal d'Escolarització (OME) Servei Municipal d'Educació
C/ Pecher, 7 - 19 (Casa Palet - Horta d'en Palet) - Tel. 972.32.70.00 (ext. 4901) - a/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 
Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13h

Escoles d’Infantil i Primària públiques

ESCOLA ARDENYA (codi centre 17008018)
c/ Pere Pascual, 9 -27 - Tel. 972.32.80.13 – a/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13 h
Tardes: dilluns i dimecres de 15 a 16.30 h

ESCOLA MN. BALDIRI I REIXACH (codi centre 17003321)
c/ Corunya s/n – Tel. 972.32.00.71 – a/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 9 a 13 h
Tardes: dilluns, dimecres i divendres de 15 a 16.30 h

ESCOLA L’ESTACIÓ (codi centre 17004682)
c/ Santa Teresa - 49 Tel. 972.32.30.50 – a/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13 h
Tardes: dimarts de 15 a 16.30 h

ESCOLA GAZIEL (codi centre 17003264)
c/ del Mall, 98 – Tel. 972.32.11.26 – a/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13 h
Tardes: dijous de 15 a 16.30 h

Educació secundària obligatòria (ESO)

Institut de Secundària Obligatòria i Batxillerat (i Batxillerat Artístic)

INSTITUT SANT ELM (codi centre 17003306)
c/ Abat Sunyer, 83 – Tel. 972.32.13.81 – a/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Tardes: dijous 19/04 i dimarts 24/04 de 15 a 17.30 h

Institut de Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius de grau mitjà i superior

INSTITUT SANT FELIU (codi centre 17003318)
c/ Canigó, 41 - Tel. 972.82.01.18 – a/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Tardes: dimarts de 15.30 a 17.30 h

Fundació Cor de Maria – Sant Josep
(Centre educatiu concertat, educació infantil, primària i ESO)

Centre Educatiu d’Infantil i Primària concertada

EDIFICI COR DE MARIA (codi centre 17003288)
c/ de la Creu, 69 - Tel. 972.32.03.73 – a/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13 h
Tardes: de dilluns a divendres de 15 a 17 h

Centre Educatiu de Primària i Secundària obligatòria concertada

EDIFICI SANT JOSEP (codi centre 17003288)
c/ Ferran Romaguera, 20 - Tel. 972.32.04.35 – a/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13 h
Tardes: de dilluns a divendres de 15 a 17 h

_________________________________________________________________________________________

Quina documentació identificativa es necessita per fer la preinscripció a infantil, primària i ESO?

1. La sol·licitud de preinscripció.
2. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació
d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
3. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger,
de la targeta de residència on consta el NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país
d’origen.
4. Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Criteris de prioritat i barem en l’admissió de l’alumnat

Per a l’obtenció de PUNTS, caldrà sempre acreditar mitjançant certificats o informes oficials, tots i cadascun dels criteris al·legats.

Criteris generals

- Germans de l’alumne o alumna escolaritzats al centre
40 punts: Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats al centre o el pare/mare, el tutor/a hi treballen en el moment en què es presenta la
preinscripció.
- Proximitat del domicili habitual
30 punts: La nostra ciutat és zona única i, per tant, cal que en el DNI especifiqui que la persona viu a Sant Feliu de Guíxols.
Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI o amb la targeta de residència on consta el NIE, caldrà presentar el
DNI renovat amb l’adreça correcta dins el termini de matriculació.
20 punts: Lloc de treball a Sant Feliu de Guíxols. Cal presentar còpia del contracte laboral o d’un certificat de l’empresa.
Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.
- Renda anual de la unitat familiar
10 punts: Quan el pare/mare, el tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció (PIRMI). (Cal presentar original i
fotocòpia del certificat oficial i vigent).
- Discapacitat
10 punts: Quan l’alumne/a, el pare/mare, el tutor/a o un germà/na acredita una discapacitat igual o superior al 33%. (Cal presentar
original i fotocòpia del certificat oficial).

Criteris complementaris

15 punts: Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental. (Cal presentar original i fotocòpia del carnet vigent).
10 punts: Pel fet que l'alumne/a tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic.
(Cal presentar original i fotocòpia del certificat oficial).

5 punts: Pet fet que el pare/mare, el tutor/a o un germà/a de l’alumne/a hagin estat escolaritzats al centre per al qual es presenta la
sol·licitud.

_________________________________________________________________________________________

Horaris de preinscripció per Llars d'infants /Escoles Bressol del 30 d’abril a l’11 de maig de 2018

Preinscripcions: als centres escollits en primera opció.

Matriculació (confirmació de plaça) Del 4 al 8 de juny de 2018.

ESCOLA BRESSOL PÚBLICA MUNICIPAL ORENETA (codi centre 17005601)
c/ Còrdova, 43 - Tel. 972.82.30.18 o (972.32.70.00 ext.5101)
a/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Acte informatiu (portes obertes): dimecres 25 d’abril a les 17.30 h

Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 9 a 12 h
Tardes: dimecres i dijous de 16 a 18 h

ESCOLA BRESSOL PÚBLICA MAS BALMANYA (codi centre 17009904)
Av. Martí Sureda, s/n – Tel. 972.81.40.72 – a/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Acte informatiu (portes obertes): dijous 26 d’abril a les 17.30 h

Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 9 a 12 h
Tardes: dimarts i dijous de 16 a 18 h

LLAR D'INFANTS ELS PATUFETS (codi centre 17006460)
c/ Sant Domènec,64 - Tel. 972.32.15.55 – a/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8 a 19 h

_________________________________________________________________________________________

Quina documentació identificativa es necessita per fer la preinscripció?

1. La sol·licitud de preinscripció.
2. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació
d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
3. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant
és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document
d’identitat del país d’origen.

Criteris de prioritat i barem en l’admissió de l’alumnat

Per a l’obtenció de punts, caldrà sempre acreditar, mitjançant certificats o informes oficials, tots i cadascun dels criteris al·legats.
Així mateix, ambdós centres us donaran informació sobre les activitats complementàries que s’hi duen a terme amb infants i famílies.

Criteris generals

- Germans de l’alumne o alumna escolaritzats al centre
40 punts: Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats al centre o el pare/mare, el tutor/a hi treballen en el moment en què es presenta la
preinscripció.
- Proximitat del domicili habitual
30 punts: La nostra ciutat és zona única i, per tant, cal que en el DNI especifiqui que la persona viu a Sant Feliu de Guíxols.
Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI o amb la targeta de residència on consta el NIE, caldrà presentar el
DNI renovat amb l’adreça correcta dins el termini de matriculació.
20 punts: Lloc de treball a Sant Feliu de Guíxols. Cal presentar còpia del contracte laboral o d’un certificat de l’empresa.
Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.
- Renda anual de la unitat familiar
10 punts: Quan el pare/mare, el tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció (PIRMI). (Cal presentar original i
fotocòpia del certificat oficial i vigent).
- Discapacitat
10 punts: Quan l’alumne/a, el pare/mare, el tutor/a o un germà/na acredita una discapacitat igual o superior al 33%. (Cal presentar
original i fotocòpia del certificat oficial).

Criteris complementaris

15 punts: Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental. (Cal presentar original i fotocòpia del carnet vigent).
10 punts: Pel fet que l'alumne/a tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic.
(Cal presentar original i fotocòpia del certificat oficial).

_________________________________________________________________________________________

 

portadallibret PDF. Clic aquí. Centres educatius de Sant Feliu de Guíxols

 

 

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits