Servei Municipal d'Habitatge

Servei Municipal d'Habitatge

 • C. Gravina, 39-41
 • (Baixos, Centre Cívic Tueda)
 • Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Tel. 972 82 25 99
 • Horari: dilluns, dimecres i divendres de 09 a 13h. (amb cita prèvia)
 • Cita prèvia: 972 82 25 99 o Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Àrea gestora: Urbanisme

 • Regidor/a responsable: Sr. Josep Saballs

Accés directe a:

 

 

 

Qui som?

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) amb el suport d'ADIGSA i el Consell Comarcal del Baix Empordà, va crear al març del 2009 el Servei Municipal d'Habitatge per donar resposta a les necessitats ciutadanes en matèria d'habitatge.
 
A l'agost del 2010 aquest servei va passar a ser OFICINA LOCAL D'HABITATGE, degut a que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va signar els convenis de col.laboració amb la Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge i amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.

L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE  centralitza tot en un mateix punt, per tal que el ciutadà d'una forma ràpida i còmoda es pugui adreçar per informar-se o assessorar-se, entre d'altres, sobre qüestions relatives a:

 • Habitatge amb protecció oficial.
 • Borsa de mediació per al lloguer social.
 • Tramitació dels diferents ajuts relacionats amb el lloguer.
 • Subvencions en curs de rehabilitació.
 • Tramitació de cèdules de segona ocupació.
 • Consultes d'Ofideute, servei d'informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal. 

El principal objectiu d'aquest servei és apropar les polítiques d'habitatge als ciutadans del municipi. 
 

L' OFICINA LOCAL D'HABITATGE és un servei gratuït a través del qual es pretén desenvolupar:

 • El foment de l'accés accesible a l'habitatge.
 • La promoció del manteniment i la rehabilitació d'habitatges i edificis.
 • La dinamització del mercat de l'habitatge de lloguer.
 • L'optimització de l'ocupació dels habitatges buits.

 

EL SERVEI MUNICIPAL D'HABITATGE també participa, conjuntament amb altres serveis municipals, a la Taula de Coordinació pel Dret a l'Habitatge de Sant Feliu de Guíxols. Espai destinat a informar, assessorar i acompanyar de manera eficaç i coordinada, els ciutadans que tinguin problemes per fer front a la hipoteca del seu habitatge habitual.   
 

De la mateixa manera, el SERVEI MUNICIPAL D'HABITATGE col·labora en la Mesa de Valoració per a situacions d'emergències econòmiques i socials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que és un òrgan el qual, entre altres, valora i proposa adjudicacions de les sol·licituds d'allotjament de les situacions d'emergència.

Informació referent a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. 'clic aquí'
Guia de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 'clic aquí'.
 

On som?

Adreça:  
C/ Gravina, 39-41 baixos - Centre Cívic Tueda
17220-Sant Feliu de Guíxols

Vols veure el mapa? 'clic aquí'

Horari d'atenció al ciutadà: 
Dilluns, dimecres i divendres de 09 a 13h (amb cita prèvia).

Contacte:
Telèfon: 972.82.25.99
Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 


PROGRAMES SOCIALS D'HABITATGE. QUÈ FER QUAN?

Què fer quan?. Ajuts i recursos. 'Clic aquí'.

Què fer quan?. Hipoteca. 'Clic aquí'.

Què fer quan?. Lloguer. 'Clic aquí'.

 


TRÀMITS 

AJUT AL LLOGUER

CONVOCATORIA 2014, PROPERAMENT MÉS INFORMACIÓ.

Ajuts de lloguer per a les persones titulars d'un contracte de lloguer de la seva residència habitual i permanent. Cal reunir determinats requisits d'ingressos i renda. Aquesta prestació s'atorga mitjançant convocatòria pública i té un import màxim de 200€ al mes.

Què son els ajuts al lloguer? 'clic aquí'
 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'URGÈNCIA ESPECIAL

CONVOCATÒRIA OBERTA TOT L'ANY.

Prestacions d'urgència adreçades a atendre deutes concrets que poden ser tant rebuts impagats de rendes de lloguer com per quotes d'amortització del préstec hipotecari. L'objectiu d'aquesta prestació és prevenir la pèrdua de l'habitatge. Aquesta ajuda es pot sol·licitar en qualsevol moment i té un import màxim de 3000€.

Prestacions d'urgència per atendre a aquelles persones que han perdut el pis com a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària. Es pot sol·licitar una ajuda urgent per poder afrontar el lloguer d'un nou habitatge. Aquest ajut, per un import màxim de 3000€, es pot sol·licitar en el termini de 6 mesos des de que s'hagi dut a terme el desnonament, previ informe acreditatiu dels serveis socials. 

Enllaços relacionats: 'clic aquí'.

OFIDEUTE

TRÀMIT OBERT TOT L'ANY. Cal concertar hora de forma presencial o per telèfon al 972-822599.

Servei d'informació, assessorament i intermediació personalitzat adreçat a les famílies i avaladors amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge habitual. 
Ofideute, com a intermediador entre la família i l'entitat financera, intenta trobar l'estratègia més vàlida per evitar una execució hipotecària.

Més informació: 'clic aquí'.

 
BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL.

TRÀMIT OBERT TOT L'ANY.

Els habitatges de la Xarxa de Mediació són habitatges privats, llogats a un preu sota mercat.

INFORMACIÓ PROPIETARIS
Si teniu un habitatge buit i no goseu posar-lo al mercat de lloguer per por als desperfectes que poden fer-hi els llogaters, o als problemes que podeu tenir en cas d'impagaments, la Generalitat de Catalunya, a través del Servei Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, us ofereix el programa de Mediació de la borsa de lloguer social.

Aquest programa, posa en contacte propietaris i sol·licitants d'habitatges, degudament inscrits al Registre de sol·licitants. La modalitat de Mediació ofereix al propietari de forma gratuïta:
-la tramitació i la redacció del contrate.
-el seguiment de la relació contractual i del bon ús de l'habitatge, durant la vigència del contracte.
-una assegurança d'assistència jurídica.
-una assegurança multirisc.  
-i un servei de mediació davant possibles conflictes entre ambdues parts.

INFORMACIÓ LLOGATERS
S'ha creat una borsa de lloguer social que posa en contacte propietaris de pisos desocupats amb sol·licitants de pisos, per tal de facilitar l'accés a l'habitatge a ciutadans que no poden optar a un immoble del mercat lliure. La renda que paga el llogater és inferior al preu de mercat, a canvi el propietari obté una sèrie d'avantatges.

Més informació: 'clic aquí'.
 

HABITATGE PROTEGIT

TRÀMIT OBERT TOT L'ANY.

Cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya (RSHPO) per optar a un habitatge a preus assequibles a tot Catalunya, ja sigui de protecció oficial o bé de la borsa de mediació per al lloguer social. 

REGISTRE SOL.LICITANTS D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE CATALUNYA (RSHPO)

Cal estar inscrit per optar a un habitatge a preus assequibles a tot Catalunya, ja siqui de protecció oficial o bé de la borsa de mediació per al lloguer social. 

Tal i com preveu la Llei del Dret a l'Habitatge, per poder participar en un sorteig d'adjudicació d'habitatges amb protecció oficial, serà requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol.licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial.

Així doncs, la inscripció al Registre comporta estar inscrit a una base de dades per participar en els futurs sorteigs que es realitzin. La inscripció es realitzarà mitjançant la presentació al Servei Municipal d'Habitatge de la sol.licitud d'inscripció. 

A més, el Registre és una base de dades que es crea amb la finalitat de proporcionar informació sobre la necessitat d'habitatge amb protecció oficial dels ciutadans de Sant Feliu de Guíxols i crear una eina de control comuna i coordinada amb la Generalitat de Catalunya que garanteixi una adequada gestió i adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.   

Si vols accedir a un breu resum sobre què és el registre, fes 'clic aquí'.

Si vols la sol.licitud per inscriure't fes 'clic aquí', però no t'oblidis de passar pel Servei Municipal d'Habitatge per lliurar la  documentació complementaria i formalitzar-la.

Documentació complementaria 'clic aquí'.

Enllaços relacionats: 
Decret 106/2009, de 19 de maig que regula el registre. 'clic aquí'.
Ordre MAH/489/2009, de 18 de novembre que designa l'òrgan competent. 'clic aquí'.
      

Per saber més sobre habitatges protegits, consulteu la 'Guia de l'habitatge'.

CÈDULA D'HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ

TRÀMIT OBERT TOT L'ANY.

Gestionem la tramitació de les cèdules d'habitabilitat de segona ocupació, document que acredita que l'habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat previstes per la normativa vigent. 

La cèdula d'habitabiliat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors. També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

En cap cas, l'atorgament de la cèdula d'habitabilitat, suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística.  

Per a més informació: 'clic aquí'.

SUBVENCIONS DE REHABILITACIÓ 

CONVOCATÒRIA 2014, PROPERAMENT MÉS INFORMACIÓ.

Informació en línia: 'clic aquí'.

  

 

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016-2020 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits