Dilluns comencen les obres de la carretera de Girona i Santa Magdalena

girona-stamagdalena

  • L'Ajuntament preveu itineraris alternatius durant l'execució dels treballs

Aquest proper dilluns 23 de gener de 2017 s’inicïaran les obres de la Segona Fase de reurbanització del carrer de Santa Magdalena, en el tram comprès entre la riera de Sant Amanç i la carretera de Girona. Es tracta de dues obres de rellevància, que pugen a més de 700.000 euros, sumades.

  • Santa Magdalena: en el cas del carrer de Santa Magdalena, el projecte contempla la renovació dels serveis existents, tant de clavegueram, aigua potable, soterrament de creuaments de línies aèries (telefonia, enllumenat, electricitat), construcció d’un dipòsit ANTI-DSS i un nou col·lector de recollida de les aigües plujanes que desembocarà a la riera de Sant Amanç i la reforma dels paviments i acabats en superfície. El projecte va ser redactat per l’enginyeria ABM i va ser aprovat al setembre de 2014. Les obres han estat adjudicades a l’empresa Massachs Obres i Paisatge SLU, per un import de 520.630,57 euros (IVA inclòs) amb un termini d’execució de 5 mesos.
  • Carretera de Girona: en el cas de la Carretera de Girona el projecte contempla la construcció d’un nou col·lector de les aigües plujanes, des del carrer d’Antoni Ferrer fins a connectar amb el que està previst construir al carrer de Santa Magdalena. Un cop acabada aquesta actuació es tornarà a asfaltar el tram afectat de la carretera de Girona. El projecte va ser redactat per l’enginyeria GESA i va ser aprovat l’octubre de 2016. Les obres han estat adjudicades a l’empresa Massachs Obres i Paisatge SLU, per un import de 262.408,11 euros (IVA inclòs) amb un termini d’execució de 5 mesos.

Afectacions durant l'obra: des de bon començament de les obres, el carrer de Santa Magdalena quedarà totalment tallat al trànsit de vehicles, en el tram que va des de la riera de Sant Amanç fins a la carretera de Girona. En canvi, el tram que va des del carrer del Bruc fins la riera de Sant Amanç, únicament serà accessible per als veïns amb guals/garatges. L’Ajuntament ha acordat amb la constructora mantenir el creuament del carrer Miquel Boera obert al trànsit al màxim temps possible.

Pel que fa a la carretera de Girona es tallarà al trànsit per trams i de forma gradual. Durant el primer mes fins passat Carnaval es faran actuacions puntuals per localitzar serveis existents. Passat el Carnaval es començarà el gruix important de l’obra, i es coordinarà la seva execució amb les activitats comercials actuals que es troben dins l’àmbit directe de l’obra.

A la imatge d'aquesta notícia es veu l’alternativa al trànsit que es planteja durant el temps d’execució de les obres. D’igual manera, tal com també es veu al gràfic, es traslladaran dues bateries de contenidors per garantir l’accés dels camions de recollida. S’ha procurat que l’afectació sigui la mínima indispensable.