Un pressupost estratègic per fer front als grans projectes de ciutat

IMG 20171123 152851

El Govern de Sant Feliu de Guíxols ja té confeccionat el pressupost del 2018, i segueix amb la voluntat de tenir els números de la corporació aprovats abans de finalitzar l’any en curs, de manera que siguin operatius només de començar amb el canvi de calendari. El pressupost guixolenc del 2018 serà de 28.194.446 euros, un 1,66% superior a l’any passat (27,734,081), un increment de gairebé mig milió d’euros (460.265 euros). Com se sap, es tracta d’un pressupost dividit en tres grans blocs (el propi Consistori, l’Escola de Música i l’Emissora de Ràdio).
Des de l’Equip de Govern s’ha respectat el compromís de no incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania, i per tant, els principals tributs locals no s’apugen, seguint la tònica de congelació que ha estat marca d’aquest govern.

 • Ingressos

En el capítol d’ingressos es percep un increment en la recaptació de l’Impost de Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) de 195,400 euros. Aquest increment és gairebé el doble respecte l’any passat (+89,63%).
Si bé es percep una disminució en els ingressos d’un gairebé 4% de l’Impost de Béns Immobles (-3,98%), degut a la desaparició de la regularització cadastral, el nivell d’increment queda compensat amb la resta de tributs, que es basen en una millora de la situació econòmica.
Es lliga aquesta voluntat amb l’interès d’una recerca de noves vies de finançament, un control en els ingressos i un seguiment detallat de la gestió administrativa, de cara a garantir ingressos sense apujar impostos.

 • Control en la despesa pública

El Govern guixolenc segueix amb la tònica de controlar la despesa pública, però al mateix temps, amb el compromís de reflectir al carrer tota l’acció que vol portar a terme. Els compromisos legals i acordats amb el personal de l’Ajuntament fa que es consolidi l’increment de l’1% (del 2017) i es faci una previsió d’un 1,25% (del 2018) en el capítol de personal. Hi ha un treball de millora de la realitat administrativa de les eines de gestió, recursos humans, i d’una transformació de l’organització. Té això el seu paral.lelisme en els organismes autònoms (l’Escola de Música i la Ràdio).
A través de mecanismes de control estricte de la despesa, la planificació a curt, mig i llarg termini, la priorització d’objectius i l’estratègia es permet que l’Ajuntament tingui un horitzó de funcionament òptim, i mantenir un nivell d’inversió alt.
El govern local és especialment sensible a incrementar la partida pressupostària a les següents àrees: acció social, educació, gent gran, habitatge, seguretat ciutadana i desenvolupament econòmic. També se segueix treballant, com ja es va fer amb anterioritat, amb la posada al dia de l’administració, la reorganització interna, les polítiques de transparència i la voluntat de materialitzar projectes estratègics que facin que la ciutat tiri endavant.

 • Un govern que inverteix en la ciutat

Les inversions del Pla Anual del 2018 s’estimen en gairebé 3.300.000 euros (3.289.691 euros).
Entre les principals inversions hi ha la remodelació de la façana marítima de l’entorn de Rius i Calvet (1.811.937 euros), per posar al dia un dels balcons a la Costa Brava que dissortadament ha comptat amb poca o nul.la inversió pública en decennis, i que ha patit la degradació i obsolescència amb el pas del temps. Es tracta de fer la remodelació del sector Rius i Calvet, per convertir l’espai en un mirador de la badia conservant la majoria dels elements patrimonials genuïns i identitaris.

Les inversions municipals passaran també per importants aportacions econòmiques en millora urbana i molt especialment en destaca enguany una millora en edificis públics. En aquest apartat hi ha l’Antic Hospital, el qual, amb una inversió al 2018 de 72.600 euros (projecte) ha de permetre que una part important de les oficines de l’Ajuntament s’hi traslladin, agrupant amb més racionalitat i comoditat els llocs de treball i de contacte amb la ciutadania. El Centre Cívic Tueda i l’antiga nau Agglotap, que es convertirà en aparcament del recentment anomenat Parc Central (entorn del Surís), tenen també aportacions econòmiques d’inversió rellevants.
És també voluntat del govern de Sant Feliu de Guíxols promoure una millora en les escoles públiques (es dobla pràcticament l’aportació respecte l’any passat) per fer un salt qualitatiu més ferm. S’inverteix més, també, en equipaments i vehicles. Es comença a dotar econòmicament el cobriment de trams de les rieres de Sant Pol i les Comes, com nous espais de vianants, i alhora fent més segures aquestes conduccions en episodis de possibles riuades.

ANTICHOSPITAL

Amb la voluntat de tenir un pressupost que sigui veritablement una eina útil, un ventall que contempli les necessitats de la ciutat al 2018 i a futur, i que tingui un abast que vagi més enllà de les obres al carrer o urbanes, l’Ajuntament inclou en el pla d’inversions del nou any la compra i confecció de dos nous Gegants per a la Ciutat, així com l’adquisició d’instruments musicals, on s’ajunta també nombrós material tècnic necessari per reeixir en la gestió de Sant Feliu de Guíxols. L’aposta per l’ensenyament i la cultura popular anirà també lligada amb l’aposta de realitzar els grans projectes estratègics, com el Museu Thyssen i l’aparcament de la Corxera, que tindran els projectes planificats, amb garanties de seguir endavant.

Per tant, l’Ajuntament començarà l’any amb un estalvi net del 15,30%, un deute viu del 28,21%, sense dèficit i acomplint els objectius d’estabilitat i estabilitat financera.
Més vies de finançament vindran posteriorment a partir de les Inversions Financerament Sostenibles (IFS), els romanents líquids de tresoreria per a lliure disposició, i la capacitat d’endeutament.
En altres paraules, un Ajuntament sanejat, amb una economia amb musculatura suficient per tenir la capacitat de portar a terme els grans projectes que Sant Feliu necessita per als temps actuals i futurs.

 

 • Les principals inversions
 • Façana Marítima Rius i Calvet (1.811.937 euros)
 • Remodelació antic hospital (72.600 euros)
  Actuacions en escoles (130.000 euros)
 • Pavimentacions vies públiques (139.496 euros)
 • Dos nous gegants (10.000 euros)
 • Compra de nous instruments musicals (6.000 euros)
 • Cobriment riera Sant Pol i Les Comes (50.000 x2)
 • Adquisició d’habitatge social (60.000 euros)
 • Els 5 projectes estratègics

Guíxols Arena [FET]
Façana Marítima Rius i Calvet. EXECUCIÓ AL 2018
Parc Central. EXECUCIÓ AL 2018
Museu Thyssen. Redacció del Projecte. AL 2018
Aparcament de la Corxera (Redacció del projecte i concurs explotació: AL 2018)

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits