Ordre del dia del Ple de febrer de 2017

1a Convocatòria 22/02/2017 a les 21:00 hores
2a Convocatòria 27/02/2017 a les 21:00 hores

Senyor/a,

I. PART RESOLUTIVA:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE 26 DE GENER DE 2017
2.- ESMENAR ERROR MATERIAL ADEQUACIO LLOCS D'AGENT, CAPORAL I SERGENT DE LA POLICIA LOCAL I ACORD PER A LA MILLORA DEL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL (X2017002414)
3.- MOCIÓ PER A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A LA COOPERATIVA "SOM ENERGIA" (X2016020612)
4.- MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA (X2017002760)
5.- MOCIÓ PER GARANTIR L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS (X2017005095)
6.- MOCIÓ D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM (X2017005140)
7.- MOCIÓ PER A L'ADHESIÓ DE LA CIUTAT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI. (X2017005290)
8.- MOCIÓ PER A L'ESTABLIMENT D'AJUTS PER INCENTIVAR LA CREACIÓ D'EMPRESES A LA NOSTRA CIUTAT (X2017005599)
9.- PROPOSICIONS URGENTS

II. PART DE CONTROL:
10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
11.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ESTATS D'EXEUCIO TRIMESTRAL 4T TRIM. 2016 (X2017002428)
12.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERIODE MITJA PAGAMENT GLOBAL (PMP-G) SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 4 TRIMESTRE 2016 (X2017004027)
13.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERIODE MITJA PAGAMENT PROVEIODORS (PMP) SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 4 TRIMESTRE 2016 - AJUNTAMENT (X2017004029)
14.- DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE DE TERMINIS DE FACTURES DE L'AJUNTAMENT PENDENTS DE RECONEIXER L'OBLIGACIÓ- QUART TRIMESTRE 2016 (X2017004066)

15.- PRECS I PREGUNTES

L’alcalde, Carles Motas i López

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016-2020 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits