Al Juliol 2021 l'Ajuntament passarà a ser "Punt d'Informació Cadastral"

A partir de l’1 de juliol de 2021 el Servei de Gestió Tributària de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guixols passarà a ser "Punt d’Informació Cadastral" (PIC).
Els PIC són oficines autoritzades per la Direcció General del Cadastre, en els quals els ciutadans poden accedir a la informació cadastral. 
En aquests punts, es prestaran els següents serveis:

•Consulta de dades cadastrals no protegides, certificació de la referència cadastral i consulta de cartografia.

•Consulta i certificació de dades cadastrals protegides, pels titulars cadastrals, els seus representants o persones autoritzades per ells.

• Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral.

• Consulta per als titulars cadastrals sobre informació relativa a les sol·licituds d'ajuda de l'última campanya de la Política Agrícola Comuna (PAC) amb relació a les parcel·les rústiques de la seva titularitat declarades en les mateixes.

Les persones que necessitin accedir a la informació relacionada anteriorment, hauran de demanar cita prèvia per a la secció de gestió tributària trucant al telèfon 972 32 70 00 els dies laborables de 9:00 a 14:00 o pel portal d'internet: http://ciutada.guixols.cat/citaprevia