Ple Municipal Extraordinari i Urgent de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, aquest dijous 2 de setembre

[publicat 31/08/2021]

Ordre del dia del Ple Municipal Extraordinari i Urgent de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols previst per aquest dijous 2 de setembre a les 7 de la tarda, en format virtual.

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

Assenyalament:

1a Convocatòria 02/09/2021 a les 19:00 hores
2a Convocatòria 06/09/2021 a les 19:00 hores

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple sessió extraordinària i urgent que tindrà lloc telemàticament a través de la plataforma Zoom el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar l’assumpte següent:

 

NÚM.:    ASSUMPTE:
1. Ratificació de la urgència de la sessió.
2. Contracte dels serveis de neteja viària, neteja de platges, recollida de residus i gestió de la deixalleria municipal (Ref.2808c).