L’Ajuntament obre un procés selectiu de concurs oposició per cobrir interinament una plaça de tècnic/a mitjà/na

[31-08-2021] L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha obert un procés selectiu per cobrir interinament fins a provisió definitiva i/o amortització de plaça, una plaça de tècnic/a mitjà/na adscrit a l’Àrea d’Organització i Recursos Humans de l’escala d’administració especial, de la plantilla de personal funcionari.

El termini és de de l’1 al 28 de setembre de 2021, ambdós inclosos. Accediu a tota la informació fent clic aquí.