Bases del Carnaval 2023

BASES DEL CARNAVAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 2023
RUES DEL DIVENDRES 17 I DIUMENGE 19 DE FEBRER
INSCRIPCIONS

Formulari a: https://forms.gle/5Y69ecg5EHaPE9eT8

1. Termini
El termini per formalitzar les inscripcions serà del dilluns 16 de gener a partir de
les 8 h. fins el dimecres 25 de gener a les 12 h. S’haurà d’omplir la el formulari
d’inscripció que trobareu al web municipal. Tindran validesa totes aquelles
inscripcions que estiguin degudament omplertes (rebreu una resposta amb la
confirmació de recepció). Les colles membres de l’Associació de Colles de
Carnaval Ganxones, de l’Associació de Colles de Carnaval de Santa Cristina
d’Aro i de la Federació de Colles de Carnaval de Castell - Platja d'Aro, per tal de
tenir les dades actualitzades, hauran de fer individualment aquest tràmit.

2. Criteris d’admissió
Per participar en la Rua del Divendres s’admetran 60 colles i 3 colles
representants dels Carnestoltes de Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro i
Sant Feliu de Guíxols. Per participar a la Rua del Diumenge s’acceptaran totes
les colles que ho sol·licitin.
Les colles membres de l’Associació de Colles de Carnaval Ganxones, de
l’Associació de Colles de Carnaval de Santa Cristina d’Aro i de la Federació de
Colles de Carnaval de Castell - Platja d'Aro tenen garantida la plaça. Per
formalitzar la inscripció, aquestes associacions hauran de presentar un llistat
amb les colles al mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .
En cas que les inscripcions rebudes superin el número màxim de participants es
farà una selecció amb els següents criteris:
- Projecte presentat (MOLT IMPORTANT)
- Antiguitat a la Rua del Divendres.
IMPORTANT !! Enviament d'arxius a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

3. Requisits tècnics
- Carrossa: Conjunt de plataforma decorada més una comparsa mínima
de 25 persones.
- Carrossa d’animació: Conjunt de plataforma decorada, amb el grup de
persones enfilades a dalt de la carrossa.
- Comparsa: Grup mínim de 25 persones, acompanyades d’un vehicle per
dur la música, llum, etc.
A efectes de donar més vistositat al Carnaval es crearan tres categories de
carrosses:
- Carrossa petita: fins a 7, 5 metres de llargada.
- Carrossa gran: a partir de 7,51 metres de llargada.
- Carrossa d’animació.
- Amplada mínima de 2 m i màxima de 4 m.
- Alçada màxima dels elements fixos: 4,5 m (alçada del cablejat i
enllumenat públic del recorregut de la rua).
- Els conjunts formats per dues plataformes decorades seran
considerades carrosses grans.
- L’organització es reserva el dret de modificar la categoria de
participació.
No s’acceptarà cap colla que desfili amb una disfressa ja utilitzada en anys
anteriors en qualsevol altra rua.
4. Llistat de colles admeses
El llistat de colles admeses en la Rua es publicarà el divendres 27 de gener a les
12 h. al web municipal www.guixols.cat.
5. Documentació
En el cas dels vehicles de motor: un comprovant de l’ITV en vigor.
En el cas de vehicles adaptats com a plataformes, una còpia de la factura
d’un mecànic oficial autoritzat i inscrit en el Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya, on consti el següent:
o Revisió de frens
o Revisió del fre de mà
o Revisió dels pneumàtics
o Revisió motor
Assegurança de responsabilitat civil obligatòria (segons el que disposa
el Reial Decret 1207/2008, de 12 de desembre, pel que s’aprova la Llei
de Responsabilitat Civil i assegurança en la circulació de vehicles de
motor).
Aquests requisits són obligatoris, sense els quals no es podrà participar a les
rues.
IMPORTANT !! Enviament d'arxius a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


6. Reunió informativa
El divendres 10 de febrer a les 21 h. al Teatre Auditori Municipal Narcís
Masferrer (carrer Callao, s/n) es durà a terme una reunió informativa amb
l’assistència obligatòria del o la responsable de la carrossa o comparsa o el
membre representant a qui delegui. També es lliuraran les invitacions pel ball
de Dijous Gras a les colles locals i es podran adquirir les entrades reservades
per les colles participants pel Ball del Tongo, al preu de 1,00 €. El nombre
màxim d’entrades per colla serà el nombre màxim del components inscrits per
a la rua del divendres.
Per establir l’ordre de sortida de la Rua s’agruparan les colles per poblacions
per agilitzar el màxim possible els combois.
7. Presentació de colles
El número d’ordre de sortida es recollirà el divendres 17 de febrer a les 12 h. a
l’envelat situat en el Guíxols Arena, durant l’acte de presentació de les colles
participants. És obligatòria l’assistència de 2 membres disfressats amb la
disfressa que utilitzaran durant les rues. L’absència a aquest acte suposarà
una sanció de 2 punts que es descomptaran de la puntuació general de la
colla.

NORMES DE LA RUA
1. Revisió tècnica i controls d’alcoholèmia
Les carrosses hauran de ser al punt de sortida com a màxim a les 17 h.
Abans del moment de la sortida es podrà fer revisió tècnica dels requisits
esmentats i es podrà deixar fora de concurs aquelles plataformes que no
reuneixin les condicions assenyalades.
S’establirà un horari per dur a terme la prova d’alcoholèmia als conductors.
Serà obligatori dur a cada vehicle com a mínim un extintor amb la revisió i
retimbrat en vigor.
2. Consumició i/o exhibició de begudes alcohòliques
Al llarg del recorregut de la rua no estarà permès consumir, tenir a la vista i/o
desfilar amb begudes alcohòliques sigui quin sigui el seu envàs. Així mateix , les
colles que desfilin amb símptomes d’embriaguesa o sota efectes de substàncies
estupefaents quedaran automàticament desqualificades de premis, no obtindran
premi a la participació i quedaran excloses de la propera edició.
En qualsevol moment la Policia Local pot fer controls d’ alcoholèmia si ho creu
oportú.
3. Equips de so
Serà obligatori que l’equip de so de la carrossa i comparsa estigui situat al
darrere i que difongui el so cap endavant. En cas que l’equip de so estigui
situat a la part del davant, se li podrà demanar als responsables de la colla que

baixin el volum per evitar molèsties a les altres colles participants o bé situar-
los en l’última posició.

4. Publicitat
S’acceptarà la publicitat a les carrosses. Només es podrà situar a la part del
darrere, no es podrà veure des del davant i no podrà afectar l’escenografia.
Portar publicitat en qualsevol altre lloc comportarà la desqualificació i la pèrdua
de la subvenció.
5. Coreografies
Durant el recorregut de la Rua les coreografies s’efectuaran en moviment.
S’establirà 1 punt fix per efectuar la coreografia estàtica, al final del recorregut,
que no podrà superar els 2 minuts. L’ incompliment es penalitzarà amb la
desqualificació i podrà comportar la pèrdua de subvenció, la pèrdua dels drets
de participació adquirits i no podrà participar en l’edició de l’any següent.

6. Penalitzacions
Qualsevol colla que alteri l’ordre natural de la rua (comportament, falta de
respecte vers el públic, jurat, etc) serà penalitzada amb la desqualificació,
perdrà la subvenció, perdrà els drets de participació adquirits i no podrà
participar en l’edició de l’any següent.
7. Membre alliberat
Cada colla haurà de disposar d’un membre alliberat i identificable per controlar
la desfilada durant la rua, que actuarà d’enllaç amb l’organització.
8. Premis a la participació
Tota carrossa o comparsa que participi a la Rua del Divendres o a la Rua del
Diumenge, que hagi fet la inscripció abans del dia assenyalat i reuneixi les
condicions marcades en les bases, tindrà dret a un premi a la participació.
L’import màxim dels premis a la participació per al Carnaval 2023 tant pel que
fa a la participació en les rues i a la participació de les colles locals en les actes
del Carnaval serà de 24.412,00€, número d’operació RC 920230000043, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 07 33804 48000 PREMIS A CARROSSES I
COMPARSES del pressupost 2023. El premi estarà subjecte a la legislació fiscal
vigent, realitzant sobre aquestes quantitats les retencions legals establertes.
9. Concurs de carrosses i comparses
Es concediran els següents premis de la secció oficial (cap colla podrà optar a
més de dos premis d’aquesta secció):

Carrosses grans 4 premis
Carrosses petites 4 premis
Comparses 4 premis
Carrosses d’animació 1 premi
Accèssits coreografia, originalitat i simpatia
Es concediran els següents accèssits especials concedits directament per
l’organització:
“Per què em passa a mi?” - Premi especial a la colla amb més mala sort .
“Nari nant” – Premi especial a la colla menys animada .
“Tu cap aquí i jo cap allà” – Premi especial a la colla més descoordinada.
“El Tongo” – Premi especial a criteri directe de l’organització.
El veredicte del jurat es farà públic el mateix dia de la rua a la mitja part del Ball
del Tongo (cap a la una de la matinada). El veredicte del jurat serà inapel·lable.
El resultats definitius es podran consultar al web municipal www.guixols.cat.

PARTICIPACIÓ DE LES COLLES LOCALS EN ELS ACTES DEL CARNAVAL
Per tal de donar més vistositat i animació als diferents actes que s’organitzen en motiu
del Carnaval de Sant Feliu de Guíxols es creen els següents criteris de puntuació segons
l’assistència dels membres de cada colla. El total de punts aconseguits pot ser de 40.
Aquella colla que aconsegueixi complir amb tots els actes indicats, se li concediran 10
punts addicionals.
- Sopar de colles
Dissabte 12 de febrer a les 21.30 h.
Mínim 10 persones
- Enterrament de la Sardina
Dimecres 22 de febrer a les 20 h.
Mínim 5 persones
1. Premis a la participació
Tota carrossa o comparsa que participi a la Rua del Divendres o a la Rua del
Diumenge, que hagi fet la inscripció abans del dia assenyalat i reuneixi les
condicions marcades en les bases, tindrà dret a un premi a la participació.
L’import màxim dels premis a la participació per al Carnaval 2023 tant pel que
fa a la participació en les rues i a la participació de les colles locals en les actes
del Carnaval serà de 24.412,00€, número d’operació RC 920230000043, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 07 33804 48000 PREMIS A CARROSSES I
COMPARSES del pressupost 2023. El premi estarà subjecte a la legislació fiscal
vigent, realitzant sobre aquestes quantitats les retencions legals establertes.

NOTES
Participar en aquest concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases. Els
imprevistos seran resolts per l’organització, el veredicte de la qual serà inapel·lable.

PARTICIPACIÓ DE LA COLLA CARNESTOLTES DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 2023
Atès que l’Associació de Colles de Carnaval Ganxones ha comunicat a l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols, que la colla encarregada de representar al/la Carnestoltes 2023
serà la “Els 4 Gats de Sant Feliu de Guíxols”. Per tal que aquesta colla pugui rebre el
premi corresponent es crea un llistat d’actes i activitats on es requerirà la seva
presència i participació:
La colla Carnestoltes 2023 haurà de participar obligatòriament en els següents actes:
DISSABTE 11 DE FEBRER
o Sopar de colles: Presentació oficiosa del/la Carnestoltes 2023.
SETMANA DE CARNAVAL
o Visites a les escoles i centres assistencials.
DIJOUS 16 DE FEBRER
o Dijous Gras: Presentació oficial del/la Carnestoltes 2023.
DIVENDRES 17 DE FEBRER
o Presentació de colles: Presentació oficial del/la Carnestoltes 2023.
o Rua del Divendres.
DISSABTE 18 DE FEBRER
o Rua de Castell - Platja d'Aro
DIUMENGE 19 DE FEBRER
o Rua del Diumenge
o Rua de Santa Cristina d'Aro
DIMECRES 22 DE FEBRER
o Enterrament de la Sardina
A part d’aquests actes se’ls podrà requerir la presència en altres actes, entrevistes i/o
recepcions, la prioritat dels quals es decidirà segons la disponibilitat.
1. Premis a la participació
La colla Carnestoltes 2023 rebrà un premi a la participació en tots els actes
relacionats amb el Carnaval 2023 que se’ls requereixi.
L’import màxim del premi a la participació per al Carnaval 2023 pel que fa a la
participació de la colla Carnestoltes en les rues i dels actes del Carnaval serà de
2.588,00 € , número d’operació RC 920230000044, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 07 33804 48000 PREMIS A CARROSSES I COMPARSES del
pressupost 2023. El premi estarà subjecte a la legislació fiscal vigent, realitzant
sobre aquestes quantitats les retencions legals establertes.


Sant Feliu de Guíxols, 3 de gener de 2023

05 Febrer, 2023

Onada de fred

Onada de fred Setmana del 6 al 12 de febrer de 2023 El Servei Meteorològic de Catalunya ha enviat alerta per baixes temperatures Estigueu alerta…
03 Febrer, 2023

Taller de cianotípia ,aquest dissabte 4 de febrer

TALLER DE CIANOTÍPIA MIREIA FERRON 4 DE FEBRER DEL 2023 A LES 11:30 Antic Hospital La cianotípia és una tècnica fotogràfica característica pel color blau…
03 Febrer, 2023

Setanta regatistes de modalitat ILCA seran presents a Sant Feliu en la vuitena Guíxols Cup aquest cap de setmana

La competició Guíxols Cup, organitzada pel Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols, torna a les aigües de la badia aquest cap de setmana (4…
30 Gener, 2023

Colles admeses al Carnaval 2023

LLISTAT DE COLLES ADMESES A LA RUA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS             SANT FELIU DE GUÍXOLS 1 ELS MARRECS…
27 Gener, 2023

Agenda esportiva del cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols

► Dissabte 28 de gener de 2023 Camp de Futbol Municipal de Vilartagues – Club de Futbol Sant Feliu de Guíxols 9,30h   Aleví E – Sarrià…
25 Gener, 2023

Ple de Gener de 2023

Ple de Gener de 2023 Assenyalament: 1a Convocatòria 26/01/2023 a les 21:00 hores 2a Convocatòria 30/01/2023 a les 21:00 hores Senyor/a, D’acord amb el previst…
23 Gener, 2023

Alerta de fred i possibles nevades per dimarts 24 de gener

Alerta de fred i possibles nevades Per dimarts 24 de gener La cota de neu es pot situar entre els 200 i els 400 metres.…
22 Gener, 2023

Inauguració de l'exposició "Ricard Mur, un fotògraf de postal", el proper 25 de gener, al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols

La mostra estarà oberta fins el 10 d'abril de 2023 a l'antic Hospital El dimecres 25 de gener a les 18:00h, tindrà lloc al Museu…