La Generalitat activa la fase d'Emergència per Sequera

El dijous 1 de febrer la Generalitat ha decretat oficialment  l'entrada en fase 1 d'Emergència per sequera, una mesura que afecta nombroses comarques i que abasta fins a 6 milions de catalans. En aquesta afectació hi ha Sant Feliu de Guíxols.
En termes generals es declara quan les reserves baixen per sota del 16%. Es generalitzen, davant la manca de recursos hídrics, les restriccions a tots els usos per garantir l'abastament per al consum humà amb caràcter prioritari.
Les mesures entren en vigor un cop publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Mesures al web de la Generalitat:  sequera.gencat.cat/

Semàfor vermell – Escenari d’emergència (16% de les reserves)
Es produeixen restriccions amb caràcter general a tots els usos, inclosos els urbans, creixents amb l’empitjorament de l’episodi.

EMERGÈNCIA 1 per sequera restriccions d’aigua en els usos urbans per a municipis en estat d’emergència 1 dels sistemes Ter-Llobregat i Darnius-Boadella*

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 200 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

REG DE ZONES VERDES I JARDINS, PÚBLICS I PRIVATS Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte:

 • Per la supervivència d'arbrat i jardins botànics públics si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques (1).
 • El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

REG ESPORTIU

 • El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l'esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica (1).
 • S’han d’aplicar les mesures d'estalvi addicionals equivalents al volum d'aigua emprat en el reg, incloent si cal el tancament de dutxes.
 • El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

PISCINES PÚBLIQUES, PRIVADES, COMUNITÀRIES (inclou les d’establiments turístics): Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, de:

 • Piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat en el reompliment (tancament de dutxes o altres).
 • Pisicines descobertes que s’utilitzen tot l’any per a la pràctica esportiva federada. Estan obligades a tancar les dutxes per compensar el seu ús.
  Està permès l’ompliment i reompliment parcial de:
 • Piscines d’ús terapètiuc ubicades en hospitals, residències i centres d'educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, així com també en piscines particulars destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.
 • Piscines d’aigua de mar: es permet el seu ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament (ja que poden malmetre el funcionament de les depuradores).

NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ

 • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Es pot utilitzar aigua regenerada o aigua freàtica (1).
 • Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

NETEJA DE VEHICLES

 • Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua.

FONTS ORNAMENTALS

 • Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua excepte els refugis de fauna en perill d'extinció o destinats a la recuperació de les espècies autòctones, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic (1).

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE

 • Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

DUTXES A LES PLATGES

 • Es prohibeix utilitzar les dutxes i instal·lacions per a la neteja dels peus a les platges.

PISTES DE GEL I ALTRES USOS TEMPORALS

 • Es prohibeix la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars. (1) Es pot utilitzar aigua freàtica sempre i quan es comprovi, mitjançant avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari. 

(1) Es pot utilitzar aigua freàtica sempre i quan es comprovi, mitjançant avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.

poster-emergencia-I-regulats-1page-0001

Imprimeix Correu electrònic

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Els nostres mitjans socials: Facebook | Twitter | Instagram 

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

©  Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits